Skip to main content

Inspecties

Kandelaar Elektrotechniek is al meer dan 40 jaar gespecialiseerd op het gebied van beveiliging, energie- en elektrotechniek

Veilige, betrouwbare en brandveilige elektrische installatie

Kandelaar elektrotechniek weet als geen ander dat een veilige, betrouwbare en brandveilige elektrische installatie belangrijk voor de bedrijfsvoering is. Door veelvuldig gebruik van de elektrische installatie slijt deze vaak ongemerkt snel. Onvoldoende onderhoud en onzorgvuldig gebruik kan leiden tot het uitvallen van installaties, persoonlijk letsel of brand. Dit kan worden voorkomen.

Risico’s inventariseren en duidelijke rapporten

Wij kunnen u helpen de risico’s te inventariseren met behulp van ons inspectieaanbod. U ontvangt duidelijke rapporten, waardoor u de eventuele gebreken kan aanpakken en de bedrijfsvoering naar een hoger niveau kan brengen of zodat u kan voldoen aan de eis van de verzekering.

U kunt bij ons terecht voor de volgende inspecties:

  • Nen 3140 veiligheidsinspecties elektrische installaties
  • Nen 3140 inspectie arbeidsmiddelen
  • Nen 1010 veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
  • Thermo grafisch onderzoek

NEN 3140 inspectie elektrische installaties

De NEN3140 inspectie heeft als doel het veilig gebruik van de elektrische installatie zo veel mogelijk te waarborgen. Steeds vaker wordt de NEN3140 inspectie ook geëist vanuit de verzekeringsmaatschappij, omdat uit deze inspectie regelmatig enorme verborgen risco’s naar boven komen. Deze risico’s kunnen brand of persoonlijke ongelukken veroorzaken.

De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit het meten en beproeven van de installatie. Vaak doen wij deze inspectie in combinatie met een Thermografisch onderzoek, om moeilijk zichtbare risico’s te vinden.

Na de inspectie ontvangt uw een duidelijk rapport met daarin de risico’s en gebreken. Wij doen dit aan de hand van foto’s, meetresultaten en een beschrijving van het risico. Met dit rapport kunnen de risico’s verholpen worden en kan dit de basis vormen van preventief onderhoud op uw installatie. Als u dit wenst kunnen wij dit voor u verzorgen.